LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY A LEGISLATIVNÍ PROCES

LEKTOR: Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr
ředitel Odboru vládní legislativy Úřadu vlády


TERMÍN: videozáznam z 10. května 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinODBORNÝ PROGRAM:

1. Legislativa a legislativní proces obecně
2. Legislativní pravidla vlády
3. Právní předpisy, jejich druhy a podmínky přijetí
4. Prováděcí právní předpisy a zákonné zmocnění
5. Platnost a účinnost právních předpisů, retroaktivita
6. Implementace práva Evropské unie
7. Věcný záměr zákona
8. Návrh zákona, ústavní zákon a zákonné opatření Senátu
9. Nařízení vlády a vyhláška
10. Zákonodárná iniciativa a vyjádření vlády k nevládním návrhům zákonů
11. Meziresortní připomínkové řízení, výjimky
12. Projednání v legislativních orgánech vlády
13. Projednávání legislativních materiálů vládou
14. Projednávání návrhů zákonů Parlamentem
15. Mimořádné stavy a legislativní proces ve zvláštních případech
16. Nadpisy a úvodní věty
17. Terminologie a normativní povaha, používání číslovek
18. Členění právních předpisů, nadpisy a úvodní věty
19. Definice pojmu a legislativní zkratka
20. Obdobné“ a „přiměřené“ používání ustanovení právních předpisů
21. Výčty v právním předpise, varianty
22. Odkazy a poznámky pod čarou, citace v právních předpisech
23. Úvodní a závěrečná ustanovení
24. Zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení
25. Ustanovení o nabytí účinnosti a pozbytí platnosti
26. Novely právních předpisů, nepřímé novely
27. Dotazy a diskuse.
VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře,
který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 11. června 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 232 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál.
Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)

Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby, má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!

Zakoupit videozáznam semináře