REGISTR SMLUV - ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ KLÍČOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ

LEKTOR: Mgr. Martin Kraus
Právník.
Informační a komunikační technologie.
Legislativa v oblasti ICT a vnitřní bezpečnosti.
Autor metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv.TERMÍN: videozáznam z 12. května 2022    


DÉLKA TRVÁNÍ: 4,5 hodinCÍL:


Seminář si za cíl klade předat zkušenosti z oblasti aplikace podstatných náležitostí pro registr smluv.
K tomu patří seznámení účastníků s vývojem praxe a legislativy v oblasti uveřejňování smluv v registru smluv.
Základem této agendy je správná aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), a dalších právních předpisů.
Účastníci si připomenou jednak základní požadavky na uveřejňování smluv, ale také se dozvědí, jak se vyvíjejí mezioborové názory na aplikaci jednotlivých institutů,
zejm. formátů smluv.
Krok po korku bude probráno uveřejnění smlouvy včetně znečitelnění informací, které se neuveřejňují, a vyplnění metadat s upozorněním na často se opakující chyby.
Pozornost bude také věnována situacím, které nastávají při nesprávném uveřejnění smlouvy.
Bude vysvětleno, co v takých případech činit, jakož i na co se zaměřit v rámci kontroly plnění povinností.OSNOVA:


- Stěžejní náležitosti pro správné uveřejnění smlouvy a vyplnění metadat
- Odstranění negativních následků neuveřejněné smlouvy nebo chybně vyplněných metadat
- Oprava smlouvy a metadat
- Aplikace ochrany osobních údajů a obchodního tajemství
- Formáty smluv
- Systém kontroly a odpovědnosti
- Změny v metodických dokumentechVIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 7 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře,
který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 13. června 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 152 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby, má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!

Zakoupit videozáznam semináře