KONTROLNÍ ŘÁD VE VAZBĚ NA SPRÁVNÍ ŘÁD - II. ČÁST - Ukončení kontroly a navazující úkony

LEKTOR: JUDr. Olga Dvorská, Ph.D.
jedna z autorů nového kontrolního řádu;
autorka publikace Kontrolní řád - poznámkové vydání zákona s úryvky důvodové zprávy, vzory a vybranou judikaturou


TERMÍN: videozáznam z 24. května 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodin


ODBORNÝ PROGRAM:

1. Ukončení kontroly
2. Protokol o kontrole
3. Doručování
4. Námitky a jejich vyřizování
5. Oprava nesprávností a došetření věci
6. Stížnosti
7. Nesoučinnost jako přestupek
8. Protokol o kontrole jako podklad pro správní řízení
9. Spolupráce a transparentnost
10. Dotazy a diskuseVIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře,
který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 26. června 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 152 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!
Zakoupit videozáznam semináře