JAK POSTUPOVAT PŘI KONTROLE U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

LEKTOR: Ing. Miroslava Pýchová
Kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, mj. 17 let v kontrolním odboru ústředního orgánu.
V letech 2014 až 2020 byla konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů,
mj. novel rozpočtových pravidel.TERMÍN: videozáznam z 22. září 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 4,5 hodinURČENO:

pracovníkům finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy a kontrolujícím, kteří provádějí kontroly u různých typů příjemců dotací.
Zúčastnit se mohou také příjemci dotací.PŘÍNOS:

Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při kontrole dotací u příjemců.OBSAH:


1) Výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu
2) Vyžádané dokumenty ke kontrole
3) Způsoby účtování příjemců dotací
4) Co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti,
obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků), změny na základě občanského zákoníku a dalších zákonů
5) Příklady konkrétního postupu kontroly u různých typů příjemců dotací
6) Porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky
7) Příklad struktury a formulací v protokolu o kontrole
8) Dotazy a diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!
Zakoupit videozáznam