LEKTOR: JUDr. Michael Kincl
Poradce pro judikaturu Nejvyššího soudu ČR
Asistent soudce Nejvyššího soudu ČR
Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podporyTERMÍN: videozáznam z 29. září 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodinyODBORNÝ PROGRAM:


1. Novinky v oblasti veřejné podpory. Dočasný krizový rámec pro poskytování veřejné podpory na překonávání ekonomických důsledků ruské invaze na Ukrajinu.

2. Vymezení znaků veřejné podpory na praktických příkladech se zaměřením na:
Ekonomickou aktivitu (podnik) – jak poznat, že jde o ekonomickou aktivitu, kdy se o ekonomickou aktivitu nejedná. Demonstrace na konkrétních příkladech. Projekty obcí, měst, krajů, dalších institucí veřejné správy či subjektů pod jejich kontrolou ve vztahu k pravidlům veřejné podpory, zejména z pohledu, zda jde o ekonomickou aktivitu (např. budování dopravní infrastruktury, bezpečnostní projekty, projekty škol aj.).
Výhodu – jak pravidla EU pro oblast veřejné podpory definují výhodu? Příklady výhod. Přesuny výhod (nepřímé výhody). Praktické příklady.
Veřejné financování a přičitatelnost opatření veřejné instituci – vymezení relevantních zdrojů financování, příklady přičitatelnosti opatření veřejným institucím, důvody pro posuzování.
Možné narušení hospodářské soutěže – praktické případy. Situace, kdy k narušení soutěže nedochází.
Potenciální ovlivnění obchodu mezi státy EU – praktické příklady v jednotlivých oblastech.

3. Aplikace pravidel veřejné podpory ve vybraných oblastech:
Podpora de minimis. Právní zakotvení, význam při poskytování veřejných prostředků. Způsoby použití, na co si dát pozor, časté omyly a rizika aj.
Služby obecného hospodářského zájmu. Právní zakotvení, použití v praxi. Odpovědi na sporné otázky, např. zda je možné vydat pověření bez stanovení vyrovnávací platby, zda lze vydat pověření na ziskové služby, jak stanovit pověření, jak koncipovat vyrovnávací platbu a počítat její výši aj.
Veřejná podpora a financování infrastruktury. Kdy hrozí při veřejném financování infrastruktury kolize s pravidly veřejné podpory? Možnosti řešení, praktické příklady.
Veřejná podpora a financování kultury. Kdy připadá aplikace pravidel veřejné podpory při veřejném financování kultury do úvahy? Vymezení ekonomické x neekonomické činnosti u kultury. Příklady z rozhodovací praxe institucí EU a příklady v praxi řešené lektorem
• (např. zámek poskytující ubytovací služby, poskytování dotací na nejrůznější kulturní akce aj.).
Veřejná podpora a financování sportu. Kdy je třeba pravidla veřejné podpory v případě sportu aplikovat? Podpora sportovní infrastruktury a sportovních klubů. Sporné otázky, možnosti řešení.

4. Dotazy, diskuse.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 3 videí v celkové délce 4 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!Zakoupit videozáznam