PŘELOMOVÁ NOVELA ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

LEKTOR: JUDr. Miloš Tuháček
Advokát specializovaný na správní právo, lektor, vysokoškolský pedagog,
člen Rozkladové komise ministryně obrany,
autor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředíTERMÍN: videozáznam z 31. ledna 2023    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinCÍL:


Na semináři budou představeny zejm. zásadní změny právní úpravy zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, provedené novelou přijatou v srpnu 2022,
jež nabyla z větší části působnosti 1. ledna 2023.

Jedná se především o rozšíření povinných subjektů o tzv. veřejný podnik, o omezování poskytování informací
v oblasti hospodářské soutěže, o určení okruhu osob, o jejichž příjmech je možné veřejnosti poskytovat informace,
o nové důvody neposkytnutí informací, o možnost odmítnutí informací z důvodu zneužití práva ad.

Speciální pozornost bude věnována otázce ochrany osobních údajů,
a to především v kontextu nejnovější judikatury a v kontextu nové právní úpravy upřesňující okruh dotčených osob.PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN?


Seminář je určen pracovníkům všech orgánů veřejné správy, ale i dalších veřejných institucí
(školy, Policie ČR, inspekční orgány, obchodní společnosti zřízené státem, kraji, městy a obcemi)
a také veřejných podniků (tedy nového okruhu povinných subjektů).OSNOVA:


1) Právo na informace a jeho ústavní základy. Povinné subjekty
• Ústavněprávní základ práva na informace
• Základní principy práva na informace
• Povinné subjekty (nová právní úprava u veřejných podniků)

2) Postup při zveřejňování a poskytování informací. Důvody neposkytnutí informací.

• zveřejňování informací
• postupy při poskytování informací a jejich právní režim
důvody neposkytnutí informací – zejm. ochrana obchodního tajemství, ochrana podniků v hospodářské soutěži
• privilegovaný přístup některých žadatelů (občané obce, zastupitelé)

3) Ochrana osobnosti a osobních údajů, vs. právo na informace. Poskytování informací o platech.

• ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace
• poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů
poskytování informací o platech a odměnách podle nejnovější judikatury, práva dotčených subjektů

4) Obrana proti šikanózním žádostem
• zpoplatňování žádostí o informace
obrana proti šikanózním žádostem a proti zneužívání práva na informace

5) Dotazy a diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.Zakoupit videozáznam