NOVINKY LEGISLATIVY, POVINNÉ ATESTACE A JEJICH VLIV NA ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY SPISOVÝCH SLUŽEB

LEKTOR: Ing. Stanislav Fiala
Od roku 1998 se věnuje metodice spisové služby, problematice dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů,
lektorské i publikační činnosti. Je členem několika národních profesních a odborných organizací, zabývajících se správou dokumentů.
Interní audity kvality podle skupiny norem ISO 9000,20000,27000. Spoluautor ČSN ISO 15489, ISO 30300.


TERMÍN: videozáznam z 27. dubna 2023    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinODBORNÝ PROGRAM:


• Význam elektronických systémů spisových služeb (eSSL)

• Novinky zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, povinnost atestací eSSL

• Důsledky novelizace vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, na původce
o příjem,
o evidence,
o rozdělování, oběh,
o vyřizování,
o vyhotovování a podepisování,
o odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení

• Úpravy Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a dopady na dodavatele i původce

o PŘÍJEM A EVIDENCE DOKUMENTŮ
o SPISOVÝ PLÁN A ORGANIZACE SPISŮ
o ODKAZOVÁNÍ MEZI ENTITAMI
o VYHLEDÁNÍ, VÝBĚR, ZNÁZORNĚNÍ A ZTVÁRNĚNÍ
o UKLÁDÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ
o SPRÁVCOVSKÉ FUNKCE
o PROPOJENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ SPRAVUJÍCÍCH DOKUMENTY
o METADATA

• Údržba a rozvoj stávající eSSL, nebo plánovat změnu eSSL

o Důvody, důsledky, rizika
o Doporučení, možnosti, chyby
o Funkční a nefunkční požadavky na novou eSSL
o Exit strategie a migrace dat

• Dotazy a diskuseVIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 28. května 2023 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.Zakoupit videozáznam