NOVELA ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (ve schvalovacím procesu)

LEKTOR: Mgr. Vladimír Studnička
Vedoucí metodického oddělení Odboru práva veřejných zakázek Ministerstvapro místní rozvoj.
Dlouholetý vedoucí pracovník Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), které je zprostředkujícím subjektem pro operační fondy EU.
Má bohaté zkušenosti s právní úpravou pro zadávání veřejných zakázek z předvstupních fondů, stejně tak s národními úpravami počínaje z. č. 199/1994, přes zákon 40/2004 Sb., 137/2006 Sb. i s novou právní úpravou, zákonem č. 134/2016. Sb.


TERMÍN: videozáznam z 14. února 2023    DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodinyODBORNÝ PROGRAM:


1. Změna veřejné zakázky pravidelné povahy
2. Změny v zadávací lhůtě a jistotě
3. Nové důvody pro vylučování
4. Změny ve Zjednodušeném podlimitním řízení
5. Prokazování kvalifikace jinou osobou
6. DNS a rámcové dohody
7. Změny smluv
8. Další legislativní změny a novinky
9. Dotazy a diskuse.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 3 videí v celkové délce 4 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.
Zakoupit videozáznam