NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání, číslo akreditace: AK/PV-145/2023.


LEKTOŘI:

JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Odbor legislativně právní Ministerstva pro místní rozvoj;
přednáší na Katedře správního práva a finančního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci;
člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;
člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády;
od počátku rekodifikace stavebního práva podíl na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona
včetně novely č. 195/2022 Sb. a nyní projednávané věcné novely nového stavebního zákona


JUDr. Jan Brož, Ph.D.
přednáší na Katedře práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně;
člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády;
člen rozkladové komise Ministerstva pro místní rozvoj;
člen „Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government“ Rady Evropy;
podíl na tvorbě nového stavebního zákona a nyní projednávané novely


TERMÍN: videozáznam z 23. března 2023    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinCÍLEM
semináře je seznámit účastníky s důvody přípravy novely a jejími dopady a se změnami,
které novela přináší do nového stavebního zákona.
Opomenuty nebudou ani dopady zákona o jednotném environmentálním povolení do povolovacích procesů
podle nového stavebního zákona.ODBORNÝ PROGRAM:


1. Něco málo o novém stavebním zákonu (základní „parametry“)
2. Cíle novely nového stavebního zákona
3. Změny v institucionální struktuře stavebních úřadů
4. Změny v územním plánování
5. Dopady novely do povolování staveb
6. Jednotné environmentální stanovisko a jeho vliv na povolování staveb
7. Zvláštní povolovací režimy staveb
8. Odstraňování staveb
9. Kolaudace a užívání staveb
10. Dotazy, diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.

Zakoupit videozáznam