LEGISLATIVA A LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY

LEKTOR: Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr
ředitel Odboru vládní legislativy Úřadu vlády


TERMÍN: videozáznam z 28. března 2023    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinODBORNÝ PROGRAM:


1) Legislativa a legislativní proces obecně
2) Legislativní pravidla vlády
3) Právní předpisy, jejich druhy a podmínky přijetí
4) Prováděcí právní předpisy a zákonné zmocnění
5) Platnost a účinnost právních předpisů, retroaktivita
6) Vliv práva Evropské unie na legislativu, implementace
7) Mezinárodní právo, jeho postavení a vliv na legislativu
8) Věcný záměr zákona
9) Zákon, ústavní zákon a zákonné opatření Senátu
10) Nařízení vlády a vyhláška
11) Zákonodárná iniciativa a stanovisko vlády k nevládním návrhům zákonů
12) Meziresortní připomínkové řízení, výjimky
13) Projednání v legislativních orgánech vlády a vládou
14) Projednávání návrhů zákonů Parlamentem
15) Mimořádné stavy a zvláštnosti legislativního procesu během nich
16) Členění právních předpisů, nadpisy a úvodní věty
17) Terminologie a normativní povaha, používání číslovek
18) Definice pojmu a legislativní zkratka
19) „Obdobné“ a „přiměřené“ používání ustanovení právních předpisů
20) Výčty v právním předpise, varianty
21) Odkazy, poznámky pod čarou a citace v právních předpisech
22) Úvodní a závěrečná ustanovení
23) Ustanovení o správním trestání
24) Zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení
25) Ustanovení o nabytí účinnosti a pozbytí platnosti
26) Novely právních předpisů, nepřímé novely
27) Typické legislativní chyby a jejich řešení
28) Dotazy a diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.Zakoupit videozáznam