NÁPRAVA VADNÝCH ROZHODNUTÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

LEKTOR: Mgr. Ivan Tobek
Ministerstvo vnitra; zpracovatel novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů;
spoluautor zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


TERMÍN: videozáznam z 30. března 2023    ODBORNÝ PROGRAM:


1. Nezákonnost a nesprávnost rozhodnutí – rozlišení a právní následky
2. Oprava zřejmé nesprávnosti v psaní nebo počtech
3. Nicotnost rozhodnutí a postup při jejím prohlášení
4. Odvolací řízení, specifika postupu správního orgánu I. stupně
a postupu správního orgánu II. stupně, rozklad
5. Přezkumné řízení, předmět přezkumného řízení, postup při přezkumu rozhodnutí
6. Obnova řízení, řízení o obnově a nové řízení
7. Uspokojení navrhovatele po podání žaloby ke správnímu soudu, soudní přezkum správního rozhodnutí
8. Stížnost, její vyřizování a přešetření způsobu vyřízení stížnosti
9. Dotazy a diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.
Zakoupit videozáznam