ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ V ROCE 2023 V DŮSLEDKU IMPLEMENTACE SMĚRNIC EU

LEKTOR: Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Vysokoškolský učitel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze;
Členka Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení;
Autorka a spoluautorka monografií a učebnic z oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení;
Autorka komentářů k zákoníku práce;
Lektorka se autorsky podílela na tvorbě novel zákoníku práce.


TERMÍN: videozáznam z 3. října 2023DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodiny


CÍL SEMINÁŘE:

Seznámení s aktuálními změnami zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů v roce 2023 v důsledku implementace Směrnice EU 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a Směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách


OBSAH SEMINÁŘE:


Změny v zákoníku práce v souvislosti s přijatou Směrnicí EU 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem
rodičů a pečujících osob a povinnosti zaměstnavatelů

- Otcovská dovolená
- Rodičovská dovolená
- Pečovatelská dovolená
- Pružné uspořádání práce
- Možnost výkonu práce zaměstnankyň/zaměstnanců čerpajících rodičovskou dovolenou a povinnosti zaměstnavatele
týkající se úpravy jejich pracovní doby

Důsledky přijetí nové Směrnice EU 2019/1152
o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách na úpravu pracovních vztahů v zákoníku práce
(povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance)

- Nově stanovené informace o podstatných aspektech pracovněprávních vztahů
- Minimální předvídatelnost pracovních podmínek
- Nové požadavky pro sjednávání zkušební doby
- Změny v právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- Výkon souběžného zaměstnání u jiného zaměstnavatele a zákaz konkurence
- Přechod na jinou formu zaměstnání
- Povinná odborná příprava zaměstnanců
- Práce na dálku a povinnost zaměstnavatele k náhradě nákladů

Nejnovější judikatura NS ve věcech pracovněprávních

Dotazy a diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do tří videí v celkové délce 4 hodiny.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 4. listopadu 2023 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 821 Kč bez DPH
(2 204 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 240 Kč bez DPH
(290 Kč s DPH).
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam