PRÁVNÍ TERMINOLOGIE A PRÁVNÍ ARGUMENTACE

LEKTOR: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
vedoucí katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty UK;
místopředseda Legislativní rady vlády;
advokátTERMÍN: videozáznam z 18. dubna 2023    DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodinyOSNOVA:


1. Právní pojmy a právní jazyk.
2. Náležitosti právní terminologie.
3. Postupy pro porozumění právním výrazům.
4. Interpretace právních výrazů a jejich řešení, vztah interpretace a argumentace.
5. Funkce a subjekty interpretace.
6. Závaznost a významnost interpretačních závěrů (výklad autentický, výklad judiciální, výklad interní, výklad doktrinární).
7. Metodologie interpretace práva.
8. Standardní metody interpretace (výklad gramaticko–sémantický, výklad logický, výklad systematický).
9. Nadstandardní interpretační metody; teleologická argumentace.
10. Nejčastější chyby v používání a interpretaci právních výrazů.
11. Důsledky nesprávného použití právních výrazů a jejich nesprávné interpretace.
12. Dotazy a diskuse.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 4 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.
Zakoupit videozáznam