DOTACE A DOTAČNÍ ŘÍZENÍ Z POHLEDU ÚČETNICTVÍ, SPRÁVNÍCH A TRESTNÍCH RIZIK

LEKTOR: Ing. Václav Polok
Odborník v oblasti účetnictví, daní a dotací s dlouholetou odbornou a řídící praxí ve Finanční správě ČR
a příspěvkovém neziskového sektoru, soudní znalec a přednášejícím pro MF ČR a Justiční akademii.


TERMÍN: 5. října 2023     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍL:


Cílem semináře je seznámení účastníků s rozsahem, obsahem a typy reálných dotačních rizik a dalších možných správních deliktů na úrovni realizace programu strukturálních fondů EU i ostatních dotačních programů od jiných veřejnosprávních poskytovatelů.


OBSAH:


- kazuistika možných dotačních deliktů
- úloha účetnictví a dalších evidencí v rámci realizace dotačního programu
- kontrola plnění dotačních podmínek a sankční řízení
- ostatní vybrané praktické poznatky v rámci výkonu dotačního managementu
- právní a ekonomický význam a úloha dotace
- obraz realizace dotace v účetnictví příjemce dotace
- úloha a postavení poskytovatele dotace
- forma, druhy a typy dotací
- plnění podmínek dotace
- kontrola dotace a dotační řízení u příjemce
- monitorovací období čerpání a využití dotace
- dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč bez DPH (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář