VELKÁ VĚCNÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA (účinná od 1. 7. 2023)

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání


LEKTOŘI:

JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.
Odbor legislativně právní Ministerstva pro místní rozvoj;
Katedra správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP v Olomouci;
rozkladová komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;
pracovní komise pro správní právo č. 2 Legislativní rady vlády;
od počátku rekodifikace stavebního práva podíl na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona včetně novely č. 195/2022 Sb.
a poslední novely nového stavebního zákona


JUDr. Jan Brož, Ph.D.
přednáší na Katedře práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně; člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády;
člen rozkladové komise Ministerstva pro místní rozvoj; člen „Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government“ Rady Evropy;
podíl na tvorbě nového stavebního zákona a poslední novelyTERMÍN: 12. října 2023     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍLEM
semináře je seznámit účastníky s důvody přípravy novely a jejími dopady a se změnami, které novela přináší do nového stavebního zákona.
Opomenuty nebudou ani dopady zákona o jednotném environmentálním povolení do povolovacích procesů podle nového stavebního zákona.
Pro vyhrazené stavby novela nabude účinnosti od 1. 1. 2024 a pro všechny ostatní od 1. 7. 2024.


OSNOVA:


1. Něco málo o novém stavebním zákonu (základní „parametry“)
2. Cíle novely nového stavebního zákona
3. Změny v institucionální struktuře stavebních úřadů
4. Vznik Dopravního a energetického stavebního úřadu
5. Kraje jako prvostupňové stavební úřady
6. Obce jako základ soustavy stavebních úřadů
7. Změny v územním plánování
8. „Znovuzavedení“ politiky územního rozvoje
9. Samosprávy a územní plánování
10. Nové pojetí vymezování zastavěného území a opuštění
11. Dopady novely do povolování staveb
12. Závazná stanoviska a vyjádření
13. Změny ve lhůtách pro přezkum závazných stanovisek
14. Posílení významu koordinovaného závazného stanoviska
15. Jednotné environmentální stanovisko a jeho vliv na povolování staveb
16. Forma a způsob vydání
17. Vazba na ustanovení nového stavebního zákona
18. Zvláštní povolovací režimy staveb
19. Změny v liniovém zákoně
20. Odstraňování staveb
21. Nový způsob financování správní exekuce
22. Jednotné řízení o odstranění stavby a dodatečném povolení
23. Kolaudace a užívání staveb
24. Dotazy, diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář