NOVÝ ZÁKON O JEDNOTNÉM ENVIROMENTÁLNÍM STANOVISKU (JES) účinný od 1. 1. 2024

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.


LEKTOR: JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.
ředitel legislativního odboru Ministerstva životního prostředí;
člen rozkladové komise na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost;
externě přednáší na Katedře sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií UK;
Publikoval velké množství odborných článků;
autor publikace „Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem“ a spoluautorem publikace „Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí“;
Na téma environmentální legislativy EU a její implementace do národní legislativy přednáší také v zahraničí.TERMÍN: 24. října 2023     9.00–14.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)V červnu 2023 nabyl platnosti nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku (zákon č. 148/2023 Sb.) a související tzv. změnový zákon (zákon č. 149/2023 sb.). Jednotné environmentální stanovisko (JES) představuje procesní integraci na úseku ochrany životního prostředí – toto stanovisko nahradí správní úkony vydávané doposud na tomto úseku samostatně (většinou v podobě závazného stanoviska). Oba zákony vstoupí v účinnost 1. ledna 2024 – od tohoto data začnou být aplikovány na tzv. vyhrazené záměry, od 1. července 2024 pak na všechny ostatní záměry.


CÍLEM
semináře bude seznámit účastníky s důvody přípravy nového zákona o JES a zejména s jeho obsahem. Pozornost bude věnována také souvisejícím změnám na úseku ochrany životního prostředí (se zvláštním zaměřením na oblast posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v kontextu posledních změn zákonné úpravy) a také navazujícím ustanovením v souběžně schválené novele stavebního zákona a vzájemným vazbám mezi těmito právními předpisy.


OSNOVA:


1) Okolnosti vzniku nového zákona o JES a změnového zákona
2) Nový zákon o JES

- předmět JES, základní pojmy, nahrazované správní úkony
- žádost o JES a její náležitosti
- lhůty pro vydání JES, fikce
- JES a jeho obsahové náležitosti, zveřejnění
- platnost JES a jeho změna
- výkon státní správy (orgán JES)
- účinnost
3) Změny v předpisech na úseku ochrany životního prostředí
- zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) – vztah k JES, základní pojmy (zejména navazující řízení), zjišťovací řízení, dokumentace, posudek, veřejné projednání, stanovisko EIA
- zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, vodní zákon apod.
4) Novela stavebního zákona
- souvislosti s JES (úprava závazných stanovisek, fikce, přestupky)
5) Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč bez DPH (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář