VÝZNAMNÁ TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK účinná od 16. července 2023

LEKTOR: Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek jako tajemník rozkladové komise.
V současné době je zapsán v České advokátní komoře jako advokát se specializací na veřejné zakázky a PPP projekty.
Věnuje se metodické a poradenské činnosti v oblasti veřejných zakázek od roku 1998.


TERMÍN: 31. října 2023     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


Právní úprava veřejných zakázek a nosné důvody velké technické novely

Seznámení s obsahem velké technické novely a důvody (nesoulad dosavadního znění ZZVZ se směrnicemi EU)
- zaměření na změny v zákoně, např. zjednodušení u předkládání dokladů,
změny u skládání jistoty a používání elektronických nástrojů a mnoho dalšího,
- certifikované elektronické nástroje jako nástroje spisové služby

Změny ve zjednodušeném podlimitním řízení

- větší transparentnost – poskytování informací dodavatelům v průběhu
zadávacího řízení,
- způsoby uzavírání smluv, je nutné po 2023 uzavřít smlouvu elektronicky?
- další změny mající vliv na souladnost zákona se směrnicemi EU,
- změny v přezkumném řízení,
- významná rozhodnutí mající vliv na rozhodovací praxi,

Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč bez DPH (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář