ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ PO NOVELE ÚČINNÉ OD 1. 1. 2023

LEKTOR: JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
vrchní ředitel Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR
místopředseda Legislativní rady vlády
ministr spravedlnosti v období 2018-2019


TERMÍN: 14. listopadu 2023     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)Seminář bude reflektovat i změny od 1.4., 1.8. a 1.10. 2023.ODBORNÝ PROGRAM:


• Zákon o státní službě, jeho účel a legislativní vývoj
• Novela zákona o státní službě obsažená v zákoně č. 384/2022 Sb., účinná od 1. ledna 2023
• Vztah zákona o státní službě a zákoníku práce
• Působnost zákona o státní službě
• Hlavní instituty zákona o státní službě, zejména:
- Obory služby
- Služební předpisy
- Služební orgány
- Představení
- Náměstci členů vlády a zastupování člena vlády
- Výběrová řízení
- Úřednická zkouška
- Změny služebního poměru
- Skončení služebního poměru
- Práva státních zaměstnanců
- Příkazy k výkonu služby
- Kárná odpovědnost a výjimky z ní
- Služební hodnocení
- Odměňování státních zaměstnanců
- Řízení ve věcech služby
- Použití pracovního poměru na služebním místě
- Další aktuální otázky aplikace zákona o státní službě včetně relevantní judikatury
- Dotazy a diskuze (průběžně)


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč bez DPH (2 591 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář