ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA PO ZMĚNÁCH LEGISLATIVY S ÚČINNOSTÍ OD 1. LEDNA 2024

LEKTOR: JUDr. Zdeněk Lankaš
Odbor státního rozpočtu Ministerstva financí


TERMÍN: videozáznam z 30. listopadu 2023    DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodinyODBORNÝ PROGRAM:


1) Úvod.
2) Změny provedené zákonem o financování obrany.
3) Hospodaření organizačních složek státu
a) obecně,
b) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu,
c) rozpočtová opatření.
4) Hospodaření státních příspěvkových organizací.
5) Hospodaření státních příspěvkových organizací ve světle nové právní úpravy účetnictví.
6) Společné otázky hospodaření organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.
7) Závěr.
8) Dotazy a diskuse.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 7 videí v celkové délce 4 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 31. prosince 2023 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 240 Kč bez DPH
(290 Kč s DPH).
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.
Zakoupit videozáznam