LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY

LEKTOR: JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
vrchní ředitel Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR
místopředseda Legislativní rady vlády
ministr spravedlnosti v období 2018-2019


TERMÍN: 5. prosince 2023     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


1. Příprava legislativního návrhu a jeho projednání.
2. Obecné požadavky na obsah právního předpisu.
3. Pojmy a legislativní zkratky.
4. Odkazy a poznámky pod čarou.
5. Přejímání ustanovení jiných právních předpisů.
6. „Obdobné“ a „přiměřené“ používaní ustanovení právních předpisů.
7. Novely právních předpisů.
8. Nepřímé novely a speciální ustanovení.
9. Zmocňovací ustanovení.
10. Zrušovací ustanovení.
11. Přechodná ustanovení.
12. Zmocnění k vyhlášení úplného znění právního předpisu.
13. Ustanovení o nabytí účinnosti.
14. Dotazy a diskuse.


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 590 Kč bez DPH (3 134 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 227 Kč bez DPH (2 695 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář