AKTUÁLNÍ ZMĚNY, VÝKLADY A JUDIKATURA K PROBLEMATICE SVOBODNÉHO PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

LEKTOR: JUDr. Miloš Tuháček
Advokát specializovaný na správní právo,
lektor, vysokoškolský pedagog,
člen Rozkladové komise ministryně obrany,
autor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředíTERMÍN: 21. listopadu 2023     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍL:

Na semináři budou představeny zejm. zásadní změny právní úpravy zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, provedené novelou ze srpna 2022, jež nabyla z větší části působnosti dnem 1. ledna 2023. Jedná se především:
- o rozšíření povinných subjektů o tzv. veřejný podnik,
- o novou úpravu omezování poskytování informací v oblasti hosp. soutěže,
- o nové určení okruhu osob, údaje, o jejichž příjmech jsou poskytnutelné,
- o nové důvody neposkytnutí informací a
- o možnost odmítnutí informací z důvodu zneužití práva.
Speciální pozornost bude věnována otázce ochrany osobních údajů, a to především v kontextu nejnovější judikatury a v kontextu nové právní úpravy upřesňující okruh dotčených osob.
Zmíněna bude i loňská novela zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a aktuální letošní novela tohoto předpisu.


CÍLOVÁ SKUPINA:

Seminář je určen pracovníkům všech orgánů veřejné správy, ale i dalších veřejných institucí (školy, Policie ČR, inspekční orgány, obchodní společnosti zřízené státem, kraji, městy a obcemi) a také veřejných podniků (tedy nového okruhu povinných subjektů).


OSNOVA:


A)
Právo na informace a jeho ústavní základy. Povinné subjekty.

- Ústavněprávní základ práva na informace
- Základní principy práva na informace
- Povinné subjekty (s důrazem na novou právní úpravu u veřejných podniků)
Postup při zveřejňování a poskytování informací.
Důvody neposkytnutí informací.

- Postupy při poskytování informací
- Důvody neposkytnutí informací (s důrazem na nové důvody neposkytnutí informací)
- Privilegovaný přístup některých žadatelů (občané obce, zastupitelé)

B)
Ochrana osobnosti a osobních údajů, vs. právo na informace.

Poskytování informací o platech.
ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace
poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů
nová právní úprava poskytování informací o platech a odměnách podle nejnovější judikatury, práva dotčených subjektů

C)
- nová právní úprava obrany proti šikanózním žádostem

- zpoplatňování žádostí o informace

D)
dotazy a diskuseÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč bez DPH (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář