NAKLÁDÁNÍ S NEPOTŘEBNÝM MAJETKEM STÁTU S PŘIHLÉDNUTÍM K CHYSTANÉ ZÁSADNÍ NOVELE ZÁKONA O MAJETKU STÁTU

LEKTOR: JUDr. Dagmar Tyšerová
vedoucí oddělení Schvalování dispozic s majetkem státu Ministerstva financí


TERMÍN: 22. února 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM

1. Vybraná ustanovení prováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb., se zaměřením na nakládání s majetkem mezi organizačními složkami
a státními organizacemi navzájem a mezi organizačními složkami, státními organizacemi a nestátními subjekty.

2. Nakládání s hmotnými a nehmotnými movitými věcmi ve vlastnictví státu.

3. Čemu se vyvarovat při uzavírání smluv při nakládání se státním majetkem (smlouvy nájemní, kupní, darovací).

4. Pár informací k chystané zásadní novele zákona č. 219/2000 Sb.

5. Diskuse a dotazy k dané problematice


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář