SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ A JEHO VADY

LEKTOR: Mgr. Ivan Tobek
Ministerstvo vnitra; zpracovatel novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů;
spoluautor zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


TERMÍN: 23. května 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM

1. Vady ve správním řízení a jejich význam
2. Oprava zřejmé nesprávnosti v psaní nebo počtech
3. Nicotnost rozhodnutí a postup při jejím prohlášení
4. Odvolací řízení, specifika postupu správního orgánu I. stupně a postupu správního orgánu II. stupně, rozklad
5. Přezkumné řízení, předmět přezkumného řízení, postup při přezkumu rozhodnutí
6. Obnova řízení, řízení o obnově a nové řízení
7. Uspokojení navrhovatele po podání žaloby ke správnímu soudu, soudní přezkum správního rozhodnutí
8. Stížnost, její vyřizování a přešetření způsobu vyřízení stížnosti
9. Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář