SPRÁVA DIGITÁLNÍCH DOKUMENTŮ A NOVÉ POŽADAVKY LEGISLATIVY

LEKTOR: Ing. Stanislav Fiala
Od roku 1998 se věnuje metodice spisové služby, problematice dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů,
lektorské i publikační činnosti.
Je spoluautorem novely vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a nového Národního standardu
pro elektronické systémy spisové služby.
Je členem několika národních profesních a odborných organizací, zabývajících se správou dokumentů.


TERMÍN: 5. března 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM

Legislativní rámce správy dokumentů
- dokument a jeho formy
- specifika dokumentů v digitální podobě (formát, uložení a změna datového formátu)
- věrohodnost původu a obsahu
- autenticita dokumentů
- změna formy dokumentů (autorizovaná konverze dokumentu, převedení dokumentu z podoby analogové do podoby digitální)

Význam a základní principy správy dokumentů
- příjem
- evidence
- rozdělování, oběh
- vyřizování
- vyhotovování, podepisování a odesílání
- zveřejnění a zpřístupňování dokumentu v digitální podobě
- ukládání a vyřazování ve skartačním řízení
- trvalé ukládání dokumentů v digitální podobě

Změny pravidel správy dokumentů
- číslo jednací
- spisový plán
- tvorba spisu
- typový spis
- jmenný rejstřík
- samostatné evidence dokumentů
- vyřazování dokumentů

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

- požadavky na eSSL (elektronického systému spisové služby)
- propojení eSSL a ISSD (informačních systémů spravujících dokumenty)
- dokumentace

Elektronický systém spisové služby, povinné atestace a její dopady na původce
- atestace eSSL
- údržba a rozvoj stávající eSSL, nebo nový eSSL
- důvody, důsledky, rizika
- doporučení, možnosti, chyby
- funkční a nefunkční požadavky, nový eSSL
- exit strategie a migrace dat

Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář