VEŘEJNÁ PODPORA

LEKTOR: JUDr. Michael Kincl
Poradce pro judikaturu Nejvyššího soudu ČR
Asistent soudce Nejvyššího soudu ČR
Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory


TERMÍN: 12. března 2024     9.00–14.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM

1. Novinky v oblasti veřejné podpory.

2. Vymezení znaků veřejné podpory na praktických příkladech se zaměřením na:
Ekonomickou aktivitu (podnik) – jak poznat, že jde o ekonomickou aktivitu, kdy se o ekonomickou aktivitu nejedná.
Demonstrace na konkrétních příkladech.
Projekty obcí, měst, krajů, dalších institucí veřejné správy či subjektů pod jejich kontrolou ve vztahu k pravidlům veřejné podpory,
zejména z pohledu, zda jde o ekonomickou aktivitu (např. budování dopravní infrastruktury, bezpečnostní projekty, projekty škol aj.).
Výhodu – jak pravidla EU pro oblast veřejné podpory definují výhodu? Příklady výhod. Přesuny výhod (nepřímé výhody). Praktické příklady.
Veřejné financování a přičitatelnost opatření veřejné instituci – vymezení relevantních zdrojů financování,
příklady přičitatelnosti opatření veřejným institucím, důvody pro posuzování.
Možné narušení hospodářské soutěže – praktické případy. Situace, kdy k narušení soutěže nedochází.
Potenciální ovlivnění obchodu mezi státy EU – praktické příklady v jednotlivých oblastech.

3. Aplikace pravidel veřejné podpory ve vybraných oblastech:
Podpora de minimis. Právní zakotvení, význam při poskytování veřejných prostředků.
Způsoby použití, na co si dát pozor, časté omyly a rizika aj.
Služby obecného hospodářského zájmu. Právní zakotvení, použití v praxi.
Odpovědi na sporné otázky, např. zda je možné vydat pověření bez stanovení vyrovnávací platby, zda lze vydat pověření na ziskové služby,
jak stanovit pověření, jak koncipovat vyrovnávací platbu a počítat její výši aj.
Veřejná podpora a financování infrastruktury. Kdy hrozí při veřejném financování infrastruktury kolize s pravidly veřejné podpory?
Možnosti řešení, praktické příklady.
Veřejná podpora a financování kultury. Kdy připadá aplikace pravidel veřejné podpory při veřejném financování kultury do úvahy?
Vymezení ekonomické x neekonomické činnosti u kultury. Příklady z rozhodovací praxe institucí EU a příklady v praxi řešené lektorem
• (např. zámek poskytující ubytovací služby, poskytování dotací na nejrůznější kulturní akce aj.).
Veřejná podpora a financování sportu. Kdy je třeba pravidla veřejné podpory v případě sportu aplikovat?
Podpora sportovní infrastruktury a sportovních klubů. Sporné otázky, možnosti řešení.

4. Dotazy, diskuse.


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář