CO PŘINÁŠÍ NOVELA INFOZÁKONA, REGISTR SMLUV, WHISTLEBLOWING A UMĚLÁ INTELIGENCE PRO APLIKACI GDPR?

Otazníky a vykřičníky nakládání s osobními údaji ve světle novelizací a nových výzev


LEKTOR: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
Lektor O. Kužílek je specialistou na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě.
Je spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím.
Podílel se na přípravě zákona o registru smluv, na Metodice Ministerstva vnitra k zákonu o registru smluv, pravidelně přednáší problematiku registru smluv, práva na informace, ochrany osobních údajů.
Přístupu k informacím a jejich ochraně se věnoval v pozici vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra, ochraně osobních údajů jako spolupracovník Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Podílel se na implementaci zák. o registru smluv včetně vlastní databáze smluv a jejich automatizovaného exportu do registru smluv a na web na úřadu Městské části Praha 6.


TERMÍN: 14. března 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Zveřejňujete smlouvy, zápisy, přenosy a záznamy z jednání, rozpočty a další dokumenty, anebo odpovídáte na žádosti o informace.
Možná uvažujete o umělé inteligenci k podpoře pracovních postupů.
Řada těchto činností přitom vyžaduje zostřený ohled na ochranu osobních údajů a soukromí klientů.

Seminář spojí tyto oblasti (GDPR, registr smluv, infozákon a nově i zákon o ochraně oznamovatelů) do jednoho praktického pohledu.
Ukážeme, že GDPR není tajemné zaklínadlo.
Doporučíme, jak se vyhnout obvyklým přešlapům a chybám, jejichž důsledkem může být porušení zákona o ochraně osobních údajů.CÍLOVÁ SKUPINA

Seminář je určen vedoucím zaměstnancům, personalistům, referentům smluv a samosprávných procesů, tajemníkům, pověřencům
a dalším zaměstnancům, kteří v rámci své činnosti zpracovávají osobní údaje.ODBORNÝ PROGRAM

1. Jednoduchá logika Obecného nařízení (GDPR)
2. GDPR při poskytování informací podle novelizace infozákona
3. GDPR při zveřejňování smluv v registru
4. Ochrana osobních údajů versus zákon o ochraně oznamovatelů
5. Zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé údaje) a jejich zpracování
6. Specifické případy a kazuistiky při vkládání smluv, poskytování informací a zavádění umělé inteligence, anonymizace a pseudonymizace údajů
7. Ochrana obchodního tajemství při zveřejňování smluv a poskytování informací
8. Méně obvyklé případy ochrany důvěrných informací a jak s nimi nakládat
9. Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář