REGISTR SMLUV Z POHLEDU UŽIVATELE

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání


LEKTOR: Mgr. Martin Kraus
Právník.
Informační a komunikační technologie.
Legislativa v oblasti ICT a vnitřní bezpečnosti.
Autor metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv.


TERMÍN: 4. dubna 2024     9.00–14.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ANOTACE:

Registr smluv jako úložiště smluv.
Registr smluv jako nástroj správy dat.
Registr smluv jako protikorupční opatření. Registr smluv jako nutné zlo, které musí zvládat každý úřad, jinak se vystavuje neplatnosti smluv.
Seminář je zaměřený na vše kolem registru smluv z pohledu jeho uživatele, tedy osoby, která je v práci pověřená prací s registrem.OSNOVA:

1) Úvod
- představení problematiky a východisek pro její existenci

2) Terminologie

3) Doporučené metodické postupy
- formáty, metadata, postupy zveřejnění, detailně o nejdůležitějších aspektech zveřejnění

4) Co dělat v případě chybného zveřejnění
- náprava chybně uveřejněných smluv, neplatnost a účinnost smluv, oprava drobných i zásadních chyb

5) Nastavení jasných pravidel uvnitř úřadu

6) Právní úprava
- zákony a vyhlášky

7) Osobní údaje a obchodní tajemství

8) Kontrola uveřejněných smluv

9) Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář