STÁTNÍ PODNIK

LEKTOR: Doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Je členkou pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo.


TERMÍN: 11. dubna 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:

1) Povaha státního podniku – soukromá nebo veřejná právnická osoba?
Význam pro právní režim státního podniku
2) Prameny právní úpravy
3) Základní charakteristika státního podniku
4) Srovnání státního podniku a akciové společnosti
5) Vznik a zánik státního podniku
6) Postavení zakladatele státního podniku
7) Organizační struktura státního podniku, postavení ředitele a členů dozorčí rady
8) Majetkové poměry státního podniku
9) Specifika právního jednání státního podniku
10) Zvláštní právní úprava (právo na informace, registr smluv, veřejné zakázky)
11) Dotazy a diskuse.


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář