PRÁVNÍ TERMINOLOGIE A PRÁVNÍ ARGUMENTACE

Seminář se nekoná z důvodu onemocnění lektora.


LEKTOR: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
vedoucí katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty UK;
místopředseda Legislativní rady vlády;
advokát


TERMÍN: 16. dubna 2024     9.00–14.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:

1. Právní pojmy a právní jazyk.
2. Náležitosti právní terminologie.
3. Postupy pro porozumění právním výrazům.
4. Interpretace právních výrazů a jejich řešení, vztah interpretace a argumentace.
5. Funkce a subjekty interpretace.
6. Závaznost a významnost interpretačních závěrů (výklad autentický, výklad judiciální, výklad interní, výklad doktrinární).
7. Metodologie interpretace práva.
8. Standardní metody interpretace (výklad gramaticko–sémantický, výklad logický, výklad systematický).
9. Nadstandardní interpretační metody; teleologická argumentace.
10. Nejčastější chyby v používání a interpretaci právních výrazů.
11. Důsledky nesprávného použití právních výrazů a jejich nesprávné interpretace.
12. Dotazy a diskuse.


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář