AKTUÁLNÍ NOVELY A SOUDNÍ VÝKLADY K PRÁVU NA INFORMACE

LEKTOR: JUDr. Miloš Tuháček
Advokát specializovaný na správní právo, lektor, vysokoškolský pedagog, člen Rozkladové komise ministryně obrany,
autor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí


TERMÍN: 23. dubna 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)Seminář je zaměřen na výklad práva na informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
s důrazem zejm. na dopady jeho přelomové novely zákonem č. 241/2022 Sb. a aktuální judikaturu.
Speciální pozornost je věnována otázce ochrany osobních údajů a novému vymezení okruhu osob dotčených poskytnutím informací,
konkrétně jeho rozšíření o tzv. veřejný podnik.
Dalším předmětem semináře budou nové důvody neposkytnutí informací a možnost odmítnutí informací z důvodu zneužití práva.
Důkladně bude probrána problematika třecích ploch mezi právem na informace a právem na ochranu osobních údajů.PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN?

Seminář je určen pracovníkům všech orgánů veřejné správy, ale i dalších veřejných institucí
(školy, Policie ČR, inspekční orgány, obchodní společnosti zřízené státem, kraji, městy a obcemi)
a také veřejných podniků (tedy nového okruhu povinných subjektů).OSNOVA:

1) povinné subjekty a jejich rozšíření o tzv. veřejný podnik
2) dosavadní a nové důvody neposkytnutí informací
3) zveřejňování informací
4) důvody neposkytnutí informací
5) ochrana podniků v hospodářské soutěži
6) privilegovaný přístup některých žadatelů (občané obce, zastupitelé)
7) ochrana osobnosti a osobních údajů, vs. právo na informace.
8) novinky v poskytování informací o platech
9) obrana proti šikanózním žádostem a proti zneužívání práva na informace
10) dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář