ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA PO ZMĚNÁCH LEGISLATIVY S ÚČINNOSTÍ OD 1. LEDNA 2024

LEKTOR: JUDr. Zdeněk Lankaš
Odbor státního rozpočtu Ministerstva financí


TERMÍN: 16. května 2024     9.00–14.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:

1) Úvod.

2) Změny provedené v roce 2023, případně 2024.

3) Hospodaření organizačních složek státu
a) obecně,
b) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu,
c) rozpočtová opatření.

4) Hospodaření státních příspěvkových organizací.

5) Společné otázky hospodaření organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.

6) Závěr.

7) Dotazy a diskuse.


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Zakoupit videozáznam