FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - PRAKTICKÁ CVIČENÍ

LEKTOR: Mgr. Jana Kranecová, Ph.D.
V současnosti lektorka pracuje na Ministerstvu financí, vedoucí oddělení Harmonizace interního auditu.
Má zkušenosti s výkonem interního auditu ve veřejné správě.
Věnuje se vědeckovýzkumné činnosti v oblasti vnitřního řídicího
a kontrolního systému, kterou rozvíjí i v rámci publikační činnosti.
Kromě toho se věnuje lektorské činnosti v oblasti finančního řízení, vnitřního řídicího a kontrolního systému, finančního práva
a rozpočetnictví.


TERMÍN: 22. května 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:

1) Legislativní úprava a hlavní cíle finanční kontroly

2) Jak nastavit řízení rizik v orgánech veřejné správy

3) Praktická cvičení z nastavení řídicí kontroly

- jak vytvořit vnitřní předpis
- jak nastavit odpovědnost a proces schvalování
- na co si dát pozor při výkonu řídicí kontroly

4) Praktická cvičení z procesu finanční kontroly
- jak plánovat kontrolu a interní audit
- jak vytvářet kvalitní protokoly a auditní zprávy

5) Dotazy a diskuse (průběžně)ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář