VELKÁ NOVELA SOUDNÍHO ŘÁDU SPRÁVNÍHO

LEKTOR: JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D.
Lektorka působí jako vedoucí oddělení civilního práva procesního a správního soudnictví
na odboru legislativním Ministerstva spravedlnosti ČR.
Věnuje se také akademické činnosti z pozice odborné asistentky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
Od počátku se zásadní měrou podílela na přípravách velké novely soudního řádu správního.
Vedla jednání expertní pracovní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti
a účastnila se projednávání navrhované novely v legislativním procesu.


TERMÍN: 3. října 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍL:

Cílem semináře bude seznámit posluchače s obsahem zásadní novely soudního řádu správního,
která se aktuálně nachází v legislativním procesu
a u níž se očekává, že nabude účinnosti začátkem roku 2025.
Novela přináší největší změny tohoto předpisu od poslední velké revize pravidel správního soudnictví z roku 2011.
Na semináři budou podrobně rozebrány jednotlivé změny, od obecné části k řízení, přes řízení o jednotlivých žalobních typech a návrzích,
včetně změn v řízení o kasační stížnosti.OSNOVA:

• Informace k legislativnímu procesu – aktuální stav a očekávaná účinnost
• Změny v soudní příslušnosti, kompetencích samosoudce a senátu, posílení pravomocí předsedy senátu, členů senátu a asistentů
• Revize pravidel zásadního usnesení Nejvyššího správního soudu
• Změny v náležitostech podání a zastoupení účastníků řízení
• Koncepční změny týkající se osoby zúčastněné na řízení
• Změny v otázkách spojení a vyloučení věci, doručování, dokazování
• Nástroje pro rychlé vyřízení zneužívajících podání
• Zavedení soudcovské koncentrace řízní
• Změny v úpravě jednání a rozhodování bez jednání
• Zásadní posuny v úpravě rozhodnutí a vyhlašování rozsudků
• Náklady řízení – změna u postavení správního orgánu, osoby zúčastněné na řízení, nový opravný prostředek
• Změny v úpravě uspokojení navrhovatele
• Řízení o žalobě proti rozhodnutí
• Řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti
• Řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem
• Změny ve věcech volebních
• Změny v úpravě přezkumu opatření obecné povahy
• Nové řízení o zrušení předpisu zájmové samosprávy (profesní komory a
• vysoké školy)
• Kasační stížnost
• Související úpravy dalších předpisů (daňový řád, občanský soudní řád)
• Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři najdete v sekci ONLINE SEMINÁŘE a obdržíte jej také před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář