NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON – otázky a odpovědi pro aplikační praxi

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.


LEKTOŘI:

JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Odbor legislativně právní Ministerstva pro místní rozvoj;
Přednáší na Katedře správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP v Olomouci;
člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;
člen pracovní komise pro správní právo č. 2 Legislativní rady vlády;
od počátku rekodifikace stavebního práva podíl na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona
včetně novely č. 195/2022 Sb. a poslední novely nového stavebního zákona


JUDr. Jan Brož, Ph.D.
přednáší na Katedře práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně;
člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády;
člen rozkladové komise Ministerstva pro místní rozvoj;
člen „Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government“ Rady Evropy;
podíl na tvorbě nového stavebního zákona a poslední novelyTERMÍN: 8. října 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:

1. Novely nového stavebního zákona – co nás čeká
• Dostupné bydlení
• Agrovoltaika
• Návrh zákona o urychlení výstavby zdrojů energie využívajících energii z obnovitelných zdrojů
2. Přechodná ustanovení a související otázky
3. Závazná stanoviska

• Postup vydání závazných stanovisek
• Koordinované závazné stanovisko
• Přezkum závazných stanovisek
4. Řízení o povolení záměru
• Zahájení řízení
• Řízení v prvním stupni
• Účastníci řízení a jejich námitky
• Povolení a jeho platnost
5. Odvolací řízení
• Dopady apelačního principu
• Postup odvolacího orgánu
6. Kolaudační řízení a užívání staveb
• Okruh kolaudovaných staveb
• Kolaudační řízení
• Předčasné užívání a zkušební provoz
• Změna v užívání stavby
7. Odstraňování staveb
• Změny v procesu odstraňování staveb
• Dodatečné povolování staveb
8. Zvláštní povolovací režimy staveb
9. Dotazy, diskuseÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři najdete v sekci ONLINE SEMINÁŘE a obdržíte jej také před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář