SPRÁVA DIGITÁLNÍCH DOKUMENTŮ, EL. PODPISY, PEČETI A ČASOVÁ RAZÍTKA

LEKTOR: Ing. Stanislav Fiala
Od roku 1998 se věnuje metodice spisové služby, problematice dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů,
lektorské i publikační činnosti.
Je spoluautorem novely vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
a nového Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.
Je členem několika národních profesních a odborných organizací, zabývajících se správou dokumentů.


TERMÍN: 17. října 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:

1) Legislativní rámec
- dokument a jeho formy
- specifika dokumentů v digitální podobě (formát, uložení a změna datového formátu)
- elektronické zajišťovací prvky (elektronický podpis, elektronické časové razítko a elektronická pečeť)
podle eIDAS (nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce)
- jiné možnosti zajištění autenticity dokumentů
- změna formy dokumentů (autorizovaná konverze dokumentu, převedení dokumentu z podoby analogové do podoby digitální)

2) Principy správy dokumentů
- příjem
- evidence
- rozdělování, oběh
- vyřizování
- vyhotovování, podepisování a odesílání
- zveřejnění a zpřístupňování dokumentu v digitální podobě
- ukládání a vyřazování ve skartačním řízení
- trvalé ukládání dokumentů v digitální podobě

3) Přechodné období pro změny pravidel správy dokumentů
- číslo jednací
- spisový plán
- tvorba spisu
- typový spis
- jmenný rejstřík
- samostatné evidence dokumentů
- vyřazování dokumentů

4) Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
- očekávatelné změny
- požadavky na eSSL (elektronický systém spisové služby)
- propojení eSSL a ISSD (informační systémy spravující dokumenty)
- dokumentace

5) Elektronický systém spisové služby, povinné atestace a její dopady na původce
- atestace eSSL
- údržba a rozvoj stávající eSSL, nebo nový eSSL
- důvody, důsledky, rizika
- doporučení, možnosti, chyby
- funkční a nefunkční požadavky, nový eSSL
- exit strategie a migrace dat

6) Dotazy a diskuseÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři najdete v sekci ONLINE SEMINÁŘE a obdržíte jej také před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář