PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ dle zákona č. 218/2000 Sb. a dle zákona č. 250/2000 Sb.

LEKTOR: Mgr. Tomáš Švéda
Lektor momentálně působí jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí
a zabývá se zejména metodickou činností v oblasti veřejného financování ze státního rozpočtu
a evropských fondů, pokrývající jak poskytování, tak kontrolu těchto finančních prostředků.
Dříve působil na Generálním finančním ředitelství jako metodik správy odvodů
a penále za porušení rozpočtové kázně, kde zpracovával metodická stanoviska,
doporučení a vypracovával metodické materiály pro finanční správu v dané oblasti.
Během působení v obou pozicích se podílel a podílí na přípravě legislativních úprav
pro oblast dotací a porušení rozpočtové kázně.


TERMÍN: 24. října 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)Obsahem semináře je komplexní pohled na problematiku porušení rozpočtové kázně,
zejména týkajícího se dotačních prostředků poskytovaných jak dle zákona č. 218/2000 Sb.,
tak i zákona č. 250/2000 Sb.
Seminář pojímá jak oblast zákonných aspektů a jejich omezení, charakteristiku, způsob vzniku,
popis, vysvětlení pojmů, tak i výši porušení rozpočtové kázně
a jeho řešení ze stran kontrolních orgánů.OSNOVA:

• základní informace
• legislativní vymezení a pojmosloví
• poskytování dotací
• typy porušení rozpočtové kázně a okamžik vzniku porušení rozpočtové kázně
• snížené odvody – metody stanovení sníženého odvodu
• výše porušení rozpočtové kázně
• funkční rámec poskytovatele a jeho možnosti řešení porušení rozpočtové kázně
• daňové řízení ve věci správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
• judikatura
• dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři najdete v sekci ONLINE SEMINÁŘE a obdržíte jej také před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář