REGISTR SMLUV: výklad zákona a praxe (2024)

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.


LEKTOR: Mgr. Martin Kraus
Právník.
Informační a komunikační technologie.
Legislativa v oblasti ICT a vnitřní bezpečnosti.
Autor metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv.


TERMÍN: 5. listopadu 2024     9.00–14.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ANOTACE:

Uzavřené smlouvy musí být povinně zveřejněny v registru, jinak jsou neplatné.
Tato neplanost smluv vznikne také chybným vyplněním metadat nebo použitím špatného formátu.
Smlouvy také často obsahují osobní údaje, které musí být před uveřejněním anonymizovány.
Seminář slouží všem administrátorům, uživatelům a kontrolorům k plnému zorientování se v problematice.OSNOVA:

1) Úvod
- představení problematiky a východisek pro její existenci

2) Neplatnost smluv
- nezveřejněná nebo chybně zveřejněná smlouva je neplatná

3) Účinnost smluv
- ze smlouvy se plní až po jejím zveřejnění

4) Chyby v metadatech a formátu
- nejčastější chyby z praxe

5) Lhůty
- pro zveřejnění a opravu

6) Oprava chybně zveřejněných smluv

7) Osobní údaje a obchodní tajemství

8) Povinné subjekty

9) Nastavení pravidel uvnitř úřadu

10) Metodické postupy

- dodatky, rámcové a prováděcí smlouvy, postupy zveřejnění, detailně o nejdůležitějších aspektech zveřejnění

11) Právní úprava
- zákony a vyhlášky

12) Kontrola uveřejněných smluv

13) Shrnutí

14) Dotazy a diskuseÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři najdete v sekci ONLINE SEMINÁŘE a obdržíte jej také před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář