POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

LEKTOR: Ing. Miroslava Pýchová
Kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, mj. 17 let v kontrolním odboru ústředního orgánu
V letech 2014 až 2020 byla konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny
k návrhům zákonů, mj. novel rozpočtových pravidel.


TERMÍN: 7. listopadu 2024     9.00–14.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)URČENO:

pracovníkům finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy, kontrolorům a příjemcům dotací z veřejných rozpočtů.


PŘÍNOS:

Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole.


OSNOVA:

1. Pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj.
2. Úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech
v zákoně č. 218/2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250/2000 Sb.
3. Změny u dotací od roku 2022 - pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací.
4. Oblasti státní dotační politiky v roce 2024 a 2025.
5. Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi do roku 2030.
6. Obdobná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí
a krajů: výzva příjemci k provedení opatření k nápravě, bagatelní výše porušení rozpočtové kázně,
kdy se odvod neuloží aj. - pravidla poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji,
žádost o dotaci, zveřejnění programu a smlouvy o poskytnuté dotaci.
7. Orgány, které mohou kontrolovat dotace - přehled práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných.
8. Jak napsat žádost o prominutí odvodu - jaké možnosti má kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly.
9. Oznamování trestných činů při poskytnutí a použití dotací.
10. Dotazy a diskuse.


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři najdete v sekci ONLINE SEMINÁŘE a obdržíte jej také před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář