KONTROLNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI

LEKTOR: Ing. Tomáš Pösl
Vedoucí oddělení kontroly MV ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.
Odborník s dlouholetou praxí v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků
a v oblasti kontroly a dozoru veřejné správy.


TERMÍN: 12. listopadu 2024     9.00–14.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)POPIS:

Kurz je určen pro všechny kontrolní pracovníky napříč celou veřejnou správou, kteří postupují podle kontrolního řádu.
Je tak určen pro všechny kontrolory z inspekčních orgánů, ústředních správních úřadů, obcí a krajů
a dalších kontrolních orgánů, kteří během semináře budou seznámeni nejen s důležitými hledisky právní úpravy,
ale zejména praktickými aspekty kontroly, s nimiž je možné se během praxe setkat.
Probrány budou kromě významných otázek, jakými jsou vymezení předmětu kontroly a její samotný průběh i dílčí problémy,
s nimiž se při kontrolní činnosti setkáváme.
Takovými okruhy jsou například problematika přizvaných osob, možnost opravy nesprávností, k nimž v průběhu kontroly
nebo v protokolu o kontrole došlo a v neposlední řadě i otázka sankcí a jejich ukládání, ve vazbě na dosažení účelu kontroly.CÍL:

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou a praktickými aspekty realizace procesu kontroly
dle zákona o kontrole (kontrolního řádu).OSNOVA:

1) Působnost kontrolního řádu
2) Kontrolní orgán, kontrolovaná osoba
3) Kontrola a její předmět
4) Úkony předcházející kontrole
5) Pověření ke kontrole
6) Průběh kontroly

- zahájení kontroly;
- práva a povinnosti kontrolujícího;
- práva a povinnosti kontrolované osoby;
- další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby);
- odebírání vzorků;
- protokol o kontrole;
- námitky a jejich vyřizování;
- sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky);
- ukončení kontroly;
7) Speciální úprava zvláštních institutů
- kontrola výkonu státní správy;
- povinnost mlčenlivosti;
- oprava neprávností a došetření věci;
- nahlížení do spisu;
- náklady kontroly;
- převzetí kontroly nadřízeným orgánem;
- spolupráce kontrolních orgánů;
- zveřejňování informací o kontrolách;
- plánování kontrol;
- vztah ke správnímu řádu;
- vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení souvisejících s aplikací kontrolního řádu.
8) Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři najdete v sekci ONLINE SEMINÁŘE a obdržíte jej také před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář