TVORBA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY

LEKTOR: Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr
ředitel Odboru vládní legislativy Úřadu vlády


TERMÍN: 19. listopadu 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:

1) Legislativa a legislativní proces obecně
2) Právní předpisy, jejich druhy a podmínky přijetí
3) Prováděcí právní předpisy a zákonné zmocnění
4) Platnost a účinnost právních předpisů, retroaktivita
5) Vliv práva Evropské unie na legislativu, implementace
6) Mezinárodní právo, jeho postavení a vliv na legislativu
7) Legislativní pravidla vlády
8) Aktuální trendy v legislativě
9) Členění právních předpisů, nadpisy a úvodní věty
10) Terminologie a normativní povaha, používání číslovek
11) Definice pojmu a legislativní zkratka
12) „Obdobné“ a „přiměřené“ používaní ustanovení právních předpisů
13) Výčty v právním předpise, varianty
14) Odkazy, poznámky pod čarou a citace v právních předpisech
15) Úvodní a závěrečná ustanovení
16) Ustanovení o správním trestání
17) Zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení
18) Ustanovení o nabytí účinnosti a pozbytí platnosti
19) Novely právních předpisů, nepřímé novely
20) Typické legislativní chyby a jejich řešení
21) Legislativní materiály
22) Věcný záměr zákona
23) Zákon, ústavní zákon a zákonné opatření Senátu
24) Nařízení vlády a vyhláška
25) Zákonodárná iniciativa a stanovisko vlády k nevládním návrhům zákonů
26) Legislativní proces
27) Meziresortní připomínkové řízení, výjimky
28) Projednávání v legislativních orgánech vlády a vládou
29) Projednávání návrhů zákonů Parlamentem
30) Legislativní proces ve zvláštních případech a mimořádné stavy
31) Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři najdete v sekci ONLINE SEMINÁŘE a obdržíte jej také před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář