SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE DRUHÉM STUPNI

LEKTOR: Mgr. Ing. Jan Strakoš, LL.M.
V letech 2011-2019 působil na Ministerstvu vnitra jako referent přestupkové agendy,
kde se kromě vyřizování běžných věcí podílel též na metodické činnosti.
Po celou dobu své praxe se specializuje na správní řízení, především na správní trestání.
Je dlouholetým lektorem i zkušebním komisařem IVS Praha, spoluautorem skript „Základy správního trestání“,
„Vzory pro projednávání přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb.“, „VÁDEMÉKA KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PŘESTUPKŮM.
Vypracované otázky ke zkoušce odborné způsobilosti dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“
a autorem Praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích.
Publikuje v časopisech Správní právo a Veřejná správa a zajímá se o oblast ICT, zejména o problematiku elektronických důkazů
a kybernetické bezpečnosti.
Od 1. 1. 2020 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu.


TERMÍN: 26. listopadu 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍL:

Řízení před správním orgánem druhého stupně je projevem jedné z nejdůležitějších zásad správního procesu,
zásady dvojinstančnosti řízení, která je projekcí práva na spravedlivý proces.
V tomto směru je úloha orgánu zabývajícího se uplatněným řádným opravným prostředkem velmi důležitá.
Kurz si klade za cíl provést jeho posluchače jednotlivými procesními fázemi tohoto stádia správního řízení na konkrétních příkladech
a upozornit na nejčastější chyby jak ze strany správního orgánu, tak účastníků řízení, to vše s oporou v konstantní judikatuře.
Kurz je vhodný pro všechny úřední osoby, které vedou správní řízení.


OSNOVA:

1) Odvolání a rozklad jako řádný opravný prostředek - právní účinky
2) Odvolací řízení - procesní postupy správního orgánu 1. stupně, který napadené rozhodnutí vydal
3) Odvolací řízení - procesní postupy odvolacího orgánu vč. zvláštností postupu odvolacího orgánu v řízení o přestupku
4) Způsoby rozhodnutí vč. jeho doručování a nejčastější chyby
5) Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři najdete v sekci ONLINE SEMINÁŘE a obdržíte jej také před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.

Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář