NOVÝ ZÁKON O JEDNOTNÉM ENVIROMENTÁLNÍM STANOVISKU (JES) včetně výkladu o souvisejících změnách legislativy na úseku ochrany životního prostředí

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání, číslo akreditace: AK/PV-200/2023.


LEKTOR: JUDr. Libor Dvořák
ředitel legislativního odboru Ministerstva životního prostředí;
člen rozkladové komise na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost;
Katedra sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií UK;
Publikoval velké množství odborných článků;
autor publikace „Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem“ a spoluautorem publikace
„Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí“;
Na téma environmentální legislativy EU a její implementace do národní legislativy přednáší také v zahraničí.


TERMÍN: videozáznam z 4. dubna 2023    DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodinyJednotné environmentální stanovisko (JES) představuje procesní integraci na úseku ochrany životního prostředí
– toto stanovisko nahradí správní úkony vydávané doposud na tomto úseku samostatně (většinou v podobě závazného stanoviska).CÍLEM
semináře bude seznámit účastníky s důvody přípravy zákona o JES a zejména s jeho obsahem.
Pozornost bude věnována také souvisejícím změnám na úseku ochrany životního prostředí
(se zvláštním zaměřením na oblast posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v kontextu posledních změn zákonné úpravy)
a také navazujícím ustanovením v novele stavebního zákona a vzájemným vazbám mezi těmito právními předpisy.ODBORNÝ PROGRAM:


1) Okolnosti vzniku návrhu zákona o JES a změnového zákona

2) Aktuální stav legislativního procesu

3) Návrh zákona o JES

- předmět JES, základní pojmy, nahrazované správní úkony
- žádost o JES a její náležitosti
- lhůty pro vydání JES, fikce
- JES a jeho obsahové náležitosti, zveřejnění
- platnost JES a jeho změna
- výkon státní správy (orgán JES)
- účinnost

4) Změny navrhované v předpisech na úseku ochrany životního prostředí
-zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) – vztah k JES, základní pojmy (zejména navazující řízení), zjišťovací řízení, dokumentace, posudek,
veřejné projednání, stanovisko EIA
- zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, vodní zákon apod.

5) Novela stavebního zákona
- souvislosti s JES (fikce, přestupky)

6) Dotazy a diskuseVIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 4 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.Zakoupit videozáznam