JAK NA REGISTR SMLUV – PRAKTICKÝ VÝKLAD

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.


LEKTOR: Mgr. Martin Kraus
Právník. Informační a komunikační technologie. Legislativa v oblasti ICT a vnitřní bezpečnosti.
Autor metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv.


TERMÍN: videozáznam z 26. října 2023    DÉLKA TRVÁNÍ: 4,5 hodin


CÍL SEMINÁŘE

Registr smluv je nástrojem, se kterým musí umět zacházet většina veřejnoprávních subjektů.
Seminář slouží jak k získání, tak prohloubení znalostí v oblasti základní i pokročilé terminologie a jednotlivých scénářů, které mohou v rámci práce s registrem smluv nastat.
Důležité bude také probrat aspekty ochrany osobních údajů, kontroly a možnosti nápravy nesprávně uveřejněných smluv.
Na základě příkladů z praxe bude zopakována teorie a krok za krokem projdeme správné uveřejnění smlouvy; seminář je tedy vhodný i pro ty, kdo s problematikou teprve začínají.


OSNOVA:


1) Úvod
- představení problematiky a východisek pro její existenci
2) Terminologie
- registr smluv, smlouva, hodnota, metadata, formát, povinné subjekty, neplatnost, účinnost, zveřejnění
3) Smlouvy, metadata a formáty
- detailně o nejdůležitějších aspektech zveřejnění
4) Výjimky z uveřejnění
- informační zákon, osobní údaje, obchodní tajemství, výjimky vyplývající přímo ze zákona o registru smluv
5) Důležité náležitosti správného uveřejnění prakticky a podrobně
- příprava smlouvy ke zveřejnění, práce s formulářem, uveřejnění smluv a dodatků krok za krokem
6) Životní cyklus registru smluv
- náprava chybně uveřejněných smluv, neplatnost a účinnost smluv, oprava drobných i zásadních chyb
7) Kontrola uveřejněných smluv
- vnitřní a vnější kontrola
8) Právní úprava, metodiky, judikatura
9) Dotazy a diskuseVIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 27. listopadu 2023 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)

Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 240 Kč bez DPH
(290 Kč s DPH).
Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.
Zakoupit videozáznam