JAK NA REGISTR SMLUV – PRAKTICKÝ VÝKLAD

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.


LEKTOR: Mgr. Martin Kraus
Právník. Informační a komunikační technologie. Legislativa v oblasti ICT a vnitřní bezpečnosti.
Autor metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv.


TERMÍN: 26. října 2023     9.00–14.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍL SEMINÁŘE

Registr smluv je nástrojem, se kterým musí umět zacházet většina veřejnoprávních subjektů.
Seminář slouží jak k získání, tak prohloubení znalostí v oblasti základní i pokročilé terminologie a jednotlivých scénářů, které mohou v rámci práce s registrem smluv nastat.
Důležité bude také probrat aspekty ochrany osobních údajů, kontroly a možnosti nápravy nesprávně uveřejněných smluv.
Na základě příkladů z praxe bude zopakována teorie a krok za krokem projdeme správné uveřejnění smlouvy; seminář je tedy vhodný i pro ty, kdo s problematikou teprve začínají.


OSNOVA:


1) Úvod
- představení problematiky a východisek pro její existenci
2) Terminologie
- registr smluv, smlouva, hodnota, metadata, formát, povinné subjekty, neplatnost, účinnost, zveřejnění
3) Smlouvy, metadata a formáty
- detailně o nejdůležitějších aspektech zveřejnění
4) Výjimky z uveřejnění
- informační zákon, osobní údaje, obchodní tajemství, výjimky vyplývající přímo ze zákona o registru smluv
5) Důležité náležitosti správného uveřejnění prakticky a podrobně
- příprava smlouvy ke zveřejnění, práce s formulářem, uveřejnění smluv a dodatků krok za krokem
6) Životní cyklus registru smluv
- náprava chybně uveřejněných smluv, neplatnost a účinnost smluv, oprava drobných i zásadních chyb
7) Kontrola uveřejněných smluv
- vnitřní a vnější kontrola
8) Právní úprava, metodiky, judikatura
9) Dotazy a diskuseÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč bez DPH (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 8 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Pokud se rozhodnete zakoupit si videozáznam semináře, obdržíte 27. října 2023 e-mailem odkaz k jeho přehrání.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 27. října 2023 do 27. listopadu 2023 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)

Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 240 Kč bez DPH
(290 Kč s DPH).
Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam